[ ค้นหา | สมัครสมาชิก | ยืนยันการสมัครสมาชิก ] [ สมาชิก 87 คน ]
Account Internet / E-mail : Password :
  หมวดหมู่ กระทู้ ตอบ ข้อความล่าสุด
กฎกติกาในการร่วมแสดงความคิดเห็น
กฎกติกา
ขอความร่วมมือตามกฎและกติกาในการแสดงความคิดเห็น การตั้งกระทู้ให้ถูกหมวดหมู่ จะมีความเป็นระเบียบ และได้รับคำตอบที่รวดเร็วกว่า
1 2 เมษายน 2555 เวลา 10:19 น.
โดย : Administrator
กองประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
2 26 กรกฏาคม 2555 เวลา 10:16 น.
โดย : จันทิมา
แนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อ
ป.ตรี
-สำหรับ ป.ตรี
2 28 มกราคม 2558 เวลา 17:33 น.
โดย : อภิชาติ สนธิสมบัติ
บัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท MBA ป.เอก Ph.D DBA 
-สำหรับ บัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท MBA ป.เอก Ph.D DBA
-
International BBA 
-สำหรับ International BBA
-
ศิษย์เก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
6 28 มกราคม 2558 เวลา 17:30 น.
โดย : อภิชาติ สนธิสมบัติ
คณะศิลปศาสตร์ 
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยคณะศิลปศาสตร์
-
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
-
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
-
คณะบริหารธุรกิจ 
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยคณะบริหารธุรกิจ
-
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
-
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยคณะศิลปกรรมศาสตร์
-
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
-
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดกลาง
สอบถามข้อมูล แนะนำติชม เกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุดกลางได้ที่นี่
2 2 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:46 น.
โดย : O-CHILL
ICT Services
แลกเปลี่ยนความรู้หรือแนะนำเกี่ยวกับ IT ที่น่าสนใจ
2 4 เมษายน 2559 เวลา 9:07 น.
โดย : ชลธิชา
ICT Training
ติดตามสอบถามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมต่างๆ ได้ที่นี่
7 2 14 กันยายน 2555 เวลา 12:02 น.
โดย : รัชนี
ห้องสนทนา : รอบรั้วราชมงคล
สีสันราชมงคล
สิ่งที่ชื่นชอบ ความประทับใจ จุดเด่นของราชมงคล
2 1 8 เมษายน 2555 เวลา 23:17 น.
โดย : Jeab'isy50
จากเพื่อนถึงเพื่อน
พูดคุยแลกเปลี่ยน จาก เพื่อนถึงเพื่อน
2 2 23 กรกฏาคม 2555 เวลา 17:31 น.
โดย : อภิชาติ สนธิสมบัติ
จากพี่ถึงน้อง 
ข้อแนะนำดี ๆ จากรุ้นพี่สู่รุ้นน้อง สำหรับการใช้ชีวิตภายใต้รั้วราชมงคล
-
ห้องวิชาการ
สำหรับ พูดคุยแลกเปลียน ความรู้ทางวิชาการ เน้นสาระ
3 4 6 มิถุนายน 2555 เวลา 22:59 น.
โดย : wisit
เกี่ยวกับชมรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา 
แนะนำ หรือเชิญเข้าร่วมชมรม
-
รับน้องรุนแรง แจ้งสภานักศึกษา 
รับน้องรุนแรง แจ้งสภานักศึกษา
-
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
การประคุณภาพการศึกษา 
สอบถามเกี่ยวกับการประคุณภาพการศึกษา
-
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
สอบถามเกี่ยวกับคำรับรองการปฏิบัติราชการ
-
การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
-
Knowledge Variety
PHP+MYSQL+jQuery+HTML+Javascript+CSS+WORDPRESS
สอบถามปัญหา PHP,MYSQL,HTML+Javascript+CSS+WORDPRESS
9 8 13 มิถุนายน 2555 เวลา 12:59 น.
โดย : jantima
แบ่งปันเรื่องที่น่าสนใจ 
แบ่งปันเรื่องที่น่าสนใจได้ที่นี่
-
Your Voice เสียงของท่านคือแรงผลักดันให้ มทร.ธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 10 ของประเทศไทย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการ พัฒนา เสียงของท่านคือแรงผลักดันให้ มทร.ธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 10 ของประเทศไทย
4 2 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 21:02 น.
โดย : ฉายแสงแสดงสด
บอกข่าวเล่าเรื่องรอบมหาวิทยาลัย
การประชาสัมพันธ์และโฆษณา
การประชาสัมพันธ์และโฆษณารอบๆ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ลบโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องออก
1 13 มิถุนายน 2555 เวลา 1:45 น.
โดย : si_coupe